WORK
BLOG ABOUT
I specialize in telling stories with an educational message. Using Adobe software, I make illustrations, animations and graphical/web designs. Through my background in psychology, I am especially skilled at capturing character. Ik ben gespecialiseerd in het vertellen van verhalen met een educatieve boodschap. Ik gebruik Adobe-software om illustraties, animaties en grafische / web-ontwerpen te maken. Door mijn achtergrond in de psychologie ben ik vooral bekwaam in het vastleggen van karakter.
CONTACT