Explanimation about assertiviteness. The cat learns from her 'shadow self' that she must stretch across her comfort zone to become assertive. Explanimation over het opbouwen van assertiviteit. De kat leert van haar 'schaduwzelf' dat ze zich over haar 'comfort zone' moet uitstrekken om assertief te worden. ASSERTIVENESS Explanimation Client: Schouten en Nelissen My tasks: Storyboard, animation Technique: Animate CC

X