TYPES OF INFORMATION Explanimation My Tasks: concept, lay-out, storyboard Client: Health Center Vozdovac Technique: Illustrator Storyboard for an explanimation about the difference between contextual and relational information. An enterpreneur is too late for his appointment. He learns from his supervisor how to recognize the message delivered by the tone of his voice. Storyboard voor een uitleg over het verschil tussen inouds- en betrekkingsinformatie. Een ondernemer is te laat voor zijn afspraak. Hij leert van zijn supervisor hoe hij het bericht kan herkennen dat wordt afgeleverd door de toon van zijn stem.

X