COMPLAINTS Explanimation My Tasks: concept, lay-out, animation, sound Client: Rechtbank Utrecht Technique: Illustrator, Animate CC Explanimation introducing a new procedure for the lodging of complaints at the Court of Utrecht. An angry customer steps on Lady Justice's foot. They both lodge a complaint with the court. Explanimation van de invoering van een nieuwe procedure voor het indienen van klachten bij het Hof van Utrecht. Een boze klant stapt op de been van Vrouwe Justitia. Beiden doen een klacht bij de rechtbank.

X