MOTION

 

DE VIER ASPECTEN VAN DE BOODSCHAP

Opdrachtgever:

Schouten en Nelissen, opleidingsinstituut

Deze e-learning cursus legt uit hoe onzichtbare non-verbale factoren de dagelijkse communicatie beïnvloeden. Dit leidt vaak tot misverstanden en conflicten.

De vier factoren / expressie, appel, inhoud en relatie / worden getoond in verschillende video- en animatiefilmpjes. Ze worden vertegenwoordigd door gemaskerde karakters, wat de dubbelzijdige aard van verbale communicatie weerspiegelt.

Het doel van de cursus is om het bewustzijn van de vier factoren te vergroten. Op deze manier kan communicatie worden verlost van onnodige ruis.

 

FOUR ASPECTS OF THE MESSAGE

Client:

Schouten en Nelissen, training institute

An e-learning course about invisible non-verbal factors that influence daily communication. This often leads to misunderstanding and conflict.

The four factors /expression, appeal, content and relation/ are shown in various video and animation clips. They are represented by masked characters, reflecting the double-sided nature of verbal communication.

The goal of the course is to increase the awareness of the four factors. In this way, communication can be relieved of unnecessary noise.

WORKSHOP CV SUPERHERO

Opdrachtgever:

Graag Gedaan Loopbaan Coaching

Deze promotievideo voor de website van het coachingbedrijf maakt reclame voor een workshop over cv-schrijven. Recruiters krijgen binnen 60 seconden hun eerste indruk van jou. Het cv moet de recruiter verleiden om verder te lezen.

WORKSHOP CV SUPERHERO

Client:

Graag Gedaan Loopbaan Coaching

This promotional video for the website of the coaching company advertises a workshop on CV writing. Recruiters get their first impression of you in 60 seconds. The CV has to seduce the recruiter into reading further.

HACCP

Opdrachtgever:

Foodstep BV

E-learningcursus over het protocol voor veiligheid bij voedselbereiding en distributie. Het protocol wordt uitgelegd aan de hand van het verhaal van een keukenmedewerker die het opneemt tegen een bende gemene voedselbacteriën. In dit voorbeeld zie je het concept van kruisbesmetting.

HACCP

Client:

Foodstep BV

E-learning course about the protocol for safety in food preparation and distribution. The protocol is explained through the story of a kitchen employee who takes it up against a gang of mean food bacteria. In this example, you see the concept of cross-contamination.

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

Opdrachtgever:

Bestuursacademie Nederland


E-learningcursus over het ontstaan van de Wet op de ondernemingsraden. Deze wet is in Nederland ingesteld omdat de manager van het bedrijf Royal Yeast een groeiend aantal medewerkers niet aan kon

WORKS COUNCILS ACT

Client:

Management Academy Netherlands

E-learning course about the origins of the Works Councils Act. This Act was instituted in the Netherlands because the manager of the Royal Yeast company could not manage a rising number of employees