LAY-OUTS AND INTERFACES

 

FASERING

opdrachtgever: Schouten en Nelissen

Interactieve e-learning cursus over fasen in projectmanagement. Het concept wordt uitgelegd aan de hand van het verhaal van bijen wiens nest is aangevallen door een hongerige beer. Terwijl ze een nieuw huis bouwen, doorlopen de bijen de fasen van projectmanagement.

 
 

PHASING

client: Schouten en Nelissen

Interactive e-learning course about phases in project management. The concept is explained through the story of bees whose nest has been attacked by a hungry bear. As they build a new home, the bees go through the phases of project management.

 

OPBOUW VAN BRIEVEN

opdrachtgever: Schouten en Nelissen

Interactieve e-learning cursus over het schrijven van succesvolle zakelijke correspondentie. De cursus vindt plaats op een industriële bouwplaats. Een man wiens huis is afgebrand, correspondeert met de woningcorporatie over de bouw van een nieuw huis.

 
 
 

CONSTRUCTION OF LETTERS

client: Schouten en Nelissen

Interactive e-learning course about the writing of successful business correspondence. The course takes place on an industrial construction site. A man whose house has been burned corresponds with the housing corporation about the building of a new house.

 
 

THE PDCA MODEL

client: Management Academy Netherlands

Interactive moving infographic about the cyclical management model PDCA. An astronaut and a scientist are planning to launch their rocket on the moon. When the user clicks on the lever, the PDCA wheel spins...

.

 

THE PDCA MODEL

client: Management Academy Netherlands

Interactive moving infographic about the cyclical management model PDCA. An astronaut and a scientist are planning to launch their rocket on the moon. When the user clicks on the lever, the PDCA wheel spins...

VROUW JUSTITIA
opdrachtgever: Rechtbank Utrecht

E-learningcursus die een nieuwe procedure introduceert voor het indienen van klachten tegen het Hof. Een boze klant stapt op de voet van Vrouwe Justitia. Het beeld komt tot leven en stapt als reactie op de voet van de klant. Beiden dienen een klacht in tegen het Hof.


 

LADY JUSTICE

client: Rechtbank Utrecht

E-learning course introducing a new procedure for lodging complaints against the Court. An angry customer steps on Lady Justice's foot. The sculpture comes to life and steps on the customer's foot in response. They both lodge a complaint against the Court.