MOTION

 

DE VIER ASPECTEN VAN DE BOODSCHAP

Opdrachtgever:

Schouten en Nelissen, opleidingsinstituut

Deze e-learning cursus legt uit hoe onzichtbare non-verbale factoren de dagelijkse communicatie beïnvloeden. Dit leidt vaak tot misverstanden en conflicten.


 

FOUR ASPECTS OF THE MESSAGE

Client:

Schouten en Nelissen, training institute

An e-learning course about invisible non-verbal factors that influence daily communication. This often leads to misunderstanding and conflict.


WORKSHOP CV SUPERHERO

Opdrachtgever:

Graag Gedaan Loopbaan Coaching

Deze promotievideo voor de website van het coachingbedrijf maakt reclame voor een workshop over cv-schrijven. Recruiters krijgen binnen 60 seconden hun eerste indruk van jou. Het cv moet de recruiter verleiden om verder te lezen

WORKSHOP CV SUPERHERO

Client:

Graag Gedaan Loopbaan Coaching

This promotional video for the website of the coaching company advertises a workshop on CV writing. Recruiters get their first impression of you in 60 seconds. The CV has to seduce the recruiter into reading further

HACCP

Opdrachtgever:

Foodstep BV

E-learningcursus over het protocol voor veiligheid bij voedselbereiding en distributie. Het protocol wordt uitgelegd aan de hand van het verhaal van een keukenmedewerker die het opneemt tegen een bende gemene voedselbacteriën. In dit voorbeeld zie je het concept van kruisbesmetting

HACCP

Client:

Foodstep BV

E-learning course about the protocol for safety in food preparation and distribution. The protocol is explained through the story of a kitchen employee who takes it up against a gang of mean food bacteria. In this example, you see the concept of cross-contamination

FASEREN

Opdrachtgever:

Schouten en Nelissen


Interactieve e-learning cursus over fasen in projectmanagement. Het concept wordt uitgelegd aan de hand van het verhaal van bijen wiens nest is aangevallen door een hongerige beer. Terwijl ze een nieuw huis bouwen, doorlopen de bijen de fasen van projectmanagement.

PHASING

Opdrachtgever:

Schouten en Nelissen


Interactive e-learning course about phases in project management. The concept is explained through the story of bees whose nest has been attacked by a hungry bear. As they build a new home, the bees go through the phases of project management.

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

Opdrachtgever:

Bestuursacademie Nederland


E-learningcursus over het ontstaan van de Wet op de ondernemingsraden. Deze wet is in Nederland ingesteld omdat de manager van het bedrijf Royal Yeast een groeiend aantal medewerkers niet aan kon

WORKS COUNCILS ACT

Client:

Management Academy Netherlands

E-learning course about the origins of the Works Councils Act. This Act was instituted in the Netherlands because the manager of the Royal Yeast company could not manage a rising number of employees

COLIN

Opdrachtgever:

VPRO/Coconino Animaties

Satirische tv-serie in gemengde 2D/3D-stijl over een homoseksuele cavia die in Amsterdam met een mid-life crisis wordt geconfronteerd. De serie onderzoekt LGBT-kwesties in een moderne context

Gebaseerd op een scenario van de bekende Nederlandse cabaretier Paul Groot

COLIN

Client:

VPRO/Coconino Animations

Satirical TV series in mixed 2D/3D style about a gay guinea pig who is facing a mid-life crisis in Amsterdam. The series explores LGBT issues in a modern context

Based on a screenplay by the renowned Dutch comedian Paul Groot